Lejeret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder juridisk rådgivning og bistand inden for alle aspekter af lejeretten. Vi rådgiver om både boliglejeret og erhvervslejeret, ligesom vi repræsenterer både udlejere og lejere. Vores sagsbehandling inddrager både juridiske og økonomiske forhold, og vi tilstræber altid at skabe mest værdi for vores klienter.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Generel rådgivning om boliglejeret og erhvervslejeret
  • Udarbejdelse af rapporter i forbindelse med indflytning og udflytning
  • Udarbejdelse af boliglejekontrakter
  • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter
  • Varsling og gennemførelse af huslejestigninger
  • Udarbejdelse af påkrav som følge af manglende betaling af leje
  • Opsigelse og ophævelse af lejekontrakter
  • Bistand ved udsættelse af lejere, herunder bistand i forbindelse med fogedsager
  • Bistand i forbindelse med boligretssager og sager ved Huslejenævnet

 

Rasmus Ellegaard Jørgensen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Rasmus.

 

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Direkte telefon:+45 61 42 38 61

Mail: mail@advokatknoth.dk

 

 

 

 

Vores nyheds blog