Persondatapolitik

 

 

I det følgende kan du læse Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s politik for behandling af dine personoplysninger, som du afgiver, når du besøger Advokatfirmaets Morten Knoth ApS’s hjemmeside og anvender hjemmesidens tjeneste omkring forespørgsel til Advokatfirmaet Morten Knoth ApS. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, eller hvad der kan sidestilles hermed.

Dette er for at sikre dine rettigheder i forbindelse med Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s behandling af personfølsomme oplysninger. Vi anbefaler, at du gennemlæser hele persondatapolitikken, så du er oplyst omkring sine rettigheder.

I bunden af nærværende persondatapolitik, vil der være en henvisning til Persondataloven, Persondataforordningen og en henvisning til Datatilsynets hjemmeside, som er den relevante tilsynsmyndighed.

 

 1. Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s indsamling af personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger, som du afgiver på Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s hjemmeside. Dette er tilsvarende gældende for alle klientrelationer, hvor der vil være samtykke enten i form af retskrav, retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller forfølgning af en legitim interesse som overstiger din interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

 

2. Hvornår sker indsamlingen?

Indsamlingen af personoplysninger sker ved brugen af tjenester på Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s hjemmeside, såsom forespørgsel omkring en given sag via vores kontakt funktion eller ansøgning om job, som forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

Tilsvarende kan der forekomme indsamling af personoplysninger ved direkte møder med ansatte hos Advokatfirmaet Morten Knoth ApS til brug for en given sag. Altså vil en indhentelse ske på vegne af klienten, som led i et kontraktforhold.

Der kan desuden komme flere personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og andre rådgivere.

 

3. Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger som Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger m.v. Disse oplysninger opbevarer vi på en fysisk og/eller en digital sag, såfremt du indgår i en klientrelation og giver et samtykke i henhold til punkt 2.

Herudover indsamles oplysninger om din færden på hjemmesiden, når dette bliver lagret via cookies. Under punkt 13 vil vi gennemgå, hvad cookies er.

 

4. Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS indsamler personoplysninger for at kunne svare på din forespørgsel og/eller levere en given rådgivningsydelse til dig. De personer, som kontakter os accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon eller andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel, tilbud mv. Advokatfirmaet Morten Knoth ApS kontakter dig kun som led i en klientrelation og for at varetage klient interesse i sagsøjemed.

Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

 

5. Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil ikke uden indhentelse af dit samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse medmindre der er hjemmel hertil i lov.

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS kan endvidere videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis Advokatfirmaet Morten Knoth ApS bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Dette kan eksempelvis være videregivelse af sygesikring og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. Se mere om dette under fanen Regler om hvidvask  på hjemmesiden.

 

6. Dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet i forbindelse med Persondataforordningen.

Dataportabilitet betyder, at du fremover har ret til at kræve de persondata, som Advokatfirmaet Morten Knoth ApS behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.

Du kan som den registrerede anmode om, at persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.

Du vil kunne få udleveret personoplysninger i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske på mail@advokatknoth.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 61 42 38 61.

 

7. Behandling hos tredjepart

Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet af tredjepart og ej heller vil disse blive overført til andre lande uden for EU/EØS.

 

8. Lagring af personoplysninger

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til hvilke dine personoplysninger er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til, at give den fornødne og kompetente rådgivning.

 

9. Beskyttelse af dine personoplysninger

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS bestræber sig på bedst mulig måde at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Advokatfirmaet Morten Knoth ApS har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Det er sikret både med organisatorisk og med tekniske foranstaltninger, som er implementeret i den daglige arbejdsgang. Vi har også indgået databehandleraftaler med vores databehandler, som herefter yder et meget højt sikkerhedsniveau i vores IT-systemer. De sikrer løbende opdateringer af IT-systemer, idet dette sikre en høj sikkerhed ved behandling af personoplysninger.

 

10. Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Advokatfirmaet Morten Knoth ApS behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan ske på mail@advokatknoth.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 61 42 38 61.

 

11. Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Advokatfirmaet Morten Knoth ApS berigtiger eller sletter personoplysninger, som Advokatfirmaet Morten Knoth ApS har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til os. Dette kan ske på mail@advokatknoth.dk og/eller direkte på telefonnummer 61 42 38 61.

 

12. Regler

De regler, der gælder for Advokatfirmaet Morten Knoth ApS’s behandling af dine personoplysninger findes nedenfor:

Databeskyttelsesloven

Persondataforordningen

Vejledning om de registreredes ret

Du kan ligeledes klage over behandling af oplysninger til tilsynsmyndigheden, som er Datatilsynet.

 

 

Vores nyheds blog