Selskabsret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder juridiske rådgivning og bistand inden for alle aspekter af selskabsretten. Vi kan rådgive om alt fra stiftelse og valg af selskabsform til rådgivning omkring behovet for ændring og opløsning af igangværende virksomheder. Advokat Morten Knoth Knudsen har siden 2006 beskæftiget sig med selskabsretten på både det praktiske og det teoretiske plan, herunder således at han i mange år har undervist i selskabsret på jurastudiet og Cand.merc.aud. studiet.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

 • Rådgivning om valg af selskabsform, herunder rådgivning vedrørende person- og kapitalselskaber
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, vedtægter, og ejerbøger
 • Udarbejdelse af ejeraftaler
 • Rådgivning vedrørende koncernforhold, herunder etablering af holdingstrukturer og transaktioner mellem søsterselskaber
 • Rådgivning vedrørende virksomhedsomdannelse
 • Rådgivning vedrørende kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser
 • Gennemførelse af alle registreringer hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk)
 • Rådgivning vedrørende likvidation og opløsning
 • Rådgivning vedrørende fusion eller spaltning af selskabet.
 • Rådgivning vedrørende oprettelse af selskaber og filialer i andre EU-lande
 • Rådgivning vedrørende oprettelser af selskaber i Lichtenstein

 

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

Vores nyheds blog