Sportsret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder juridisk bistand og rådgivning vedrørende sportsret. Vi bistår både den enkelte sportsudøver, ligesom vi også assisterer klubber og foreninger. Vi bistår både med forhandling af kontraktforhold, når parterne indleder et samarbejde, ligesom vi også bistår, når parterne afslutter deres samarbejde.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Forhandling og udarbejdelse af kontrakter for professionelle sportsudøvere
  • Rådgivning vedrørende sponsorkontrakter og medieaftaler m.v.
  • Udarbejdelse af vedtægter for sportsforeninger
  • Bistand i forbindelse med misligholdelse af og ophævelse af kontrakter
  • Rådgivning vedrørende beskatning efter forskerreglen (idrætsudøvere på bruttoskatteordningen)

 

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

Vores nyheds blog