Persondataret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder rådgivning og bistand inden for alle aspekter af persondataret. Vi rådgiver både store og små virksomheder, ligesom vi ofte repræsenterer privatpersoner i forbindelse med udøvelse af rettigheder i henhold til Persondataforordningen. Vi har omfattende erfaring med udarbejdelse af både databehandleraftaler, persondatapolitikker, skabeloner til overholdelse af den registreredes rettigheder, samtykkeerklæringer, samt rapporter som dokumentation for compliance med gældende lovgivning. Man kan med fordel lade advokaten udføre et compliancetjek på sine eksisterende dokumenter eller inden indgåelse af databehandleraftaler. I vores rådgivning inddrager vi ikke kun jura, men også forretningsmæssige aspekter, og vi foretager altid en vurdering af, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at rådgive i en sag om persondataret. Dette kan enten være via møde, skriftlig korrespondance eller pr. telefon afhængig af sagens kompleksitet. Vores Legale Trainee Rasmus Ellegaard Jørgensen udarbejder også løbende indlæg på vores blog omkring persondataret, f.eks Databeskyttelsesforordningen og Kryptering af private virksomheders E-mails, hvilket sikrer, at vi løbende holder os ajour med udviklingen inden for et meget dynamisk retsområde.

 

 

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Generel rådgivning vedrørende Persondataloven og Persondataforordningen.
  • Forhandling og udarbejdelse af databehandleraftaler.
  • Udarbejdelse af samtykkeerklæringer, persondatapolitikker, rapporter som led i compliance m.v.
  • Rådgivning om mulighederne ved databrud – både til dataansvarlige og den registrerede.
  • Rådgivning omkring udøvelse af rettigheder.
  • Anmeldelse af databrud til Datatilsynet.
  • Bistand i forbindelse med sager ved Datatilsynet og almindelig domstole

 

Rasmus Ellegaard Jørgensen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Rasmus .

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Direkte telefon:+45 61 42 38 61

Mail: mail@advokatknoth.dk

Primære arbejdsområder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores nyheds blog