Klientkontomidler

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler (klientkontovedtægten) og bliver indsat på klientkonti i anerkendte pengeinstitutter. Advokatfirmaet Morten Knoth ApS anvender pt. Fynske Bank som pengeinstitut. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Såfremt banken måtte opkræve et gebyr for etablering af klientkonti eller opkræve negative renter af indestående på klientkonti, afholdes disse omkostninger af klienten. Negative renter og eventuelle gebyrer vil blive modregnet i klientens indestående i forbindelse med frigivelse af midlerne.

Hovedklientkonto i Fynske Bank:

Fynske Bank                                                  6857 – 0001050761

IBAN                                                              DK4868570001050761

SWIFT                                                           VESBDK22

 

 

 

 

Vores nyheds blog