Omstrukturering af virksomheder

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder rådgivning og bistand inden for alle aspekter vedrørende omstrukturering af virksomheder. Vi kan rådgive om alt fra skattefri virksomhedsomdannelse til fusion og spaltning. Vi bistår endvidere med planlægning og gennemførelse af generationsskifter.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Gennemførelse af virksomhedsomdannelser (skattefrie såvel som skattepligtige)
  • Gennemførelse af fusioner (skattefrie såvel som skattepligtige)
  • Gennemførelse af spaltninger (skattefrie såvel som skattepligtige)
  • Planlægning og gennemførelse af generationsskifter

 

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

 

Vores nyheds blog