Køb og salg af virksomheder

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder rådgivning og bistand inden for alle aspekter vedrørende køb og salg af virksomheder. Vi har gennem tiden bistået ved både store og små transaktioner. Vi anbefaler, at man kontakter os tidligt i forløbet, således at vi kan bistå med at tilrettelægge den helt rigtige strategi. En virksomhedsoverdragelse er ofte en meget kompliceret proces, hvor det er nødvendigt at have et indgående kendskab til en lang række juridiske områder, herunder forhold vedrørende skat, selskabsret, IP-ret, lønmodtagerforhold samt kontraktret m.v. Vi har solid erfaring med gennemførelse af due diligence (datarum), og vi bistår også med rådgivning vedrørende finansiering og økonomi.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Planlægning af processen for gennemførelse af transaktionen
  • Udarbejdelse af hensigtserklæringer og fortrolighedsaftaler (NDA’er)
  • Gennemførelse af due diligence, herunder etablering af datarum
  • Rådgivning vedrørende selskabsretlige og skatteretlige konsekvenser af overdragelsen
  • Rådgivning vedrørende finansiering af transaktioner, herunder gennemgang af budgetter m.v.
  • Forhandling af vilkårene for transaktioner
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler (aftaler om overdragelse af kapital og aftaler om overdragelse af aktiver)
  • Udarbejdelse af garantikataloger og eventuelle vilkår for ansvarsfraskrivelse
  • Koordinering af korrespondancen mellem alle involverede parter, herunder parternes revisorer, advokater, banker og øvrige rådgivere
  • Gennemførelse af signing og closing

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

 

Vores nyheds blog