Kontraktret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS har omfattende erfaring med udarbejdelse og rådgivning vedrørende indgåelse af kontrakter. Som et af de få advokatfirmaer på Fyn er vi også i stand til at udarbejde og rådgive om kontrakter på engelsk. Vi har omfattende erfaring med udarbejdelse af både leverandørkontrakter, samarbejdsaftaler, licensbetingelser, ejeraftaler og vedtægter m.v. på engelsk. Man kan med fordel lade advokaten udføre et service- og compliancetjek på sine eksisterende kontrakter. Der vil ofte være et optimeringspotentiale, og man skal være opmærksom på, at en krone sparet meget sjældent er en krone tjent. Det er vores erfaring, at man opnår den største økonomiske gevinst ved at lade advokaten granske kontrakten, inden den underskrives.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Generel rådgivning om indgåelse af kontrakter, herunder reglerne i Aftaleloven
  • Rådgivning vedrørende fuldmagter og prokura
  • Udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter
  • Udarbejdelse af gældsbreve og pantsætningserklæringer
  • Udarbejdelse af hensigtserklæringer og hemmeligholdelsesaftaler (NDA’er)
  • Udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser
  • Udarbejdelse af alle former for overdragelsesaftaler, herunder vedrørende køb og salg af virksomheder samt fast ejendom
  • Udarbejdelse af alle former for selskabsretlige dokumenter og aftaler
  • Udarbejdelse af I/S og K/S aftaler
  • Udarbejdelse af ejeraftaler

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

Vores nyheds blog