IT-ret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder juridisk rådgivning og bistand vedrørende IT-ret, herunder bistand i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af IT-kontrakter. Vi gennemgår klientens ønsker samt krav, og vi inddrager ikke kun de juridiske forhold, men også sagens forretningsmæssige aspekter. Vi anbefaler, at vi bliver kontaktet tidligt i forhandlingsforløbet, idet vi kan give den mest optimale rådgivning, når vi har et indgående kendskab til det konkrete projekt.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Udarbejdelse af individuelle projektudviklingskontrakter, driftsaftaler og licensaftaler m.v.
  • Gennemgang og kommentering af (tilpassede) standardkontrakter – f.eks. K01 og K02 kontrakter
  • Bistand i forbindelse med misligholdelse af IT-kontrakter, herunder sager vedrørende mangler og forsinkelse
  • Bistand i forbindelse med sager vedrørende Domæneloven, herunder sager ved Domæneklagenævnet
  • Rådgivning vedrørende open source og copyleft vilkår, E-handel, markedsføringsret, digital aftaleindgåelse og elektroniske betalinger m.v.

 

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

Vores nyheds blog