Entrepriseret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS er specialiseret inden for alle juridiske aspekter vedrørende entreprise og byggeri. Et byggeri er ikke en standardsag, hvorfor der ofte opstår tvister vedrørende mangler, forsinkelser samt honorering af ekstraarbejde m.v. Når vi rådgiver om entrepriseret, inddrager vi alle relevante aspekter vedrørende byggeriet, herunder forhold vedrørende projektering, udbud, aftaleindgåelse og arbejdets udførelse. Vi tilstræber, at aftalegrundlaget er klart og entydigt, således at tvister undgås eller begrænses, og vi anbefaler, at byggeriets parter lader aftalegrundlaget gennemgå af juridiske eksperter, inden der skrives under. Vi bistår også parterne, hvis en tvist ikke kan løses i mindelighed, og vi har omfattende erfaring fra både de almindelige domstole og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Gennemgang og kommentering af udbudsmateriale og projektbeskrivelse
  • Gennemgang og kommentering af rådgiveraftaler
  • Udarbejdelse af entreprisekontrakter
  • Udarbejdelse af underentreprisekontrakter
  • Gennemgang og kommentering af aftaler om ekstraarbejde, herunder aftalesedler
  • Rådgivning og bistand i forbindelse med syn og skøn
  • Bistand i forbindelse med voldgift- og retssager

 

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

Vores nyheds blog