Firmaprofil

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS er startet i 2011 af advokat Morten Knoth Knudsen. Morten blev færdiguddannet i 2006 og har mange års erfaring fra nogle af de største advokatkontorer i Odense. Ved siden af hvervet som advokat har Morten undervist på både jurastudiet og Cand.merc.aud. studiet på Syddansk Universitet i fagene Selskabsret, Rekonstruktionsret og Obligationsret. Udover uddannelsen som jurist og advokat har Morten også en bachelorgrad i økonomi. Han har haft møderet for landsretten siden 2009.

Advokatfirmaet Morten Knoth er organiseret som et anpartsselskab, der drives under CVR-nr. 38 75 19 80. Selskabet har hjemsted i Odense. Advokater i Advokatfirmaet Morten Knoth ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet. Alle medarbejdere udfører opgaver i overensstemmelse med kravene til adfærd og etik i Retsplejeloven og Advokatrådets advokatetiske regler.

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS beskæftiger sig primært med sager vedrørende fast ejendom, stiftelse og omstrukturering af selskaber, køb og salg af virksomheder, samt entreprise- og arbejdsret. Vi fører et stort antal voldgifts- og retssager, ligesom vi også gerne hjælper med en inkassosag eller et testamente, hvis der er behov herfor.

Firmaet har mange års erfaring med både store og små erhvervssager, og i vores sagsbehandling bliver der taget hensyn til såvel juridiske som kommercielle forhold vedrørende klientens virksomhed. Det er vores erfaring, at mange virksomheder har brug for rådgivning, som ikke kun dækker de juridiske aspekter, og i vores rådgivning er vi derfor også opmærksomme på de menneskelige og kommercielle forudsætninger for at drive en virksomhed.

Firmaets timetakster er typisk DKK 1.000-1.500 lavere end timetaksten hos andre erhvervskontorer. Firmaet tager gerne sager fra hele landet.

 

firmaprofil
firmaprofil

Firmaet har desuden stor erfaring med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter – på dansk såvel som på engelsk. Vi forhandler gerne på engelsk og sidder således gerne med ved forhandlingsbordet, når der skal indgås aftaler med udenlandske kunder.

Hos Advokatfirmaet Morten Knoth ApS får du juridisk bistand på et højt fagligt niveau. Firmaet sætter desuden en dyd i at holde et lavt omkostningsniveau, og vi kan tilbyde priser, som du ikke finder hos andre erhvervsadvokater i Odense. Tonen er uformel, og vi møder vores klienter i øjenhøjde. Stilen er ung og ambitiøs, og vi sætter en ære i at være bedst inden for de områder, vi beskæftiger os med. Vi ønsker at være med til at fremtidssikre vores klienter, og vores rådgivning vil ofte kunne aflæses på virksomhedens bundlinje.

Vores nyheds blog