Varemærker

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder juridisk bistand og rådgivning vedrørende alle aspekter inden for varemærkeretten. Vi foretager en indledende undersøgelse og vurdering af mulighederne for at opnå varemærkeregistrering, ligesom vi også bistår i forbindelse med krænkelse af varemærkerettigheder.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Rådgivning og ansøgning om erhvervelse af varemærke i Danmark og EU.
  • Rådgivning og behandling af sager om krænkelser af varemærker, herunder bistand i forbindelse med retssager og sager vedrørende nedlæggelse af forbud m.v.
  • Rådgivning om overdragelse af varemærker

 

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

 

 

Vores nyheds blog