Retssager og Voldgift

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS bistår både private og virksomheder med retssager og voldgiftssager. Vi har omfattende proceserfaring og fører et meget stort antal sager ved både voldgiftsretten og de almindelige domstole. Vi fører primært sager om erhvervsjuridiske forhold, og mange af sagerne omfatter problemstillinger, som er yderst komplekse, ligesom flere af vores sager involverer værdier i millionklassen. Inden der igangsættes rets- eller voldgiftssag kan man med fordel undersøge mulighederne for en forligsmæssig løsning af sagen. Vi tilstræber, at vores klienter får det størst mulige økonomiske udbytte af vores bistand, og dette indebærer, at vi jævnligt anbefaler, at der indgås et forlig tidligt i processen. Som part i en tvist skal man ikke blot sikre sig, at advokaten er en erfaren procedør, men også at advokaten har et indgående kendskab til den jura, som sagen omhandler. Vi behandler ikke, som udgangspunkt, sager om privatretlige forhold (f.eks. børn eller skilsmisse). Til gengæld er vi eksperter i voldgiftssager og retssager vedrørende erhvervsjuridiske forhold.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Indledende møde med klienten omkring sagen og de forskellige løsninger på tvisten
  • Udarbejdelse af processkrifter og bilag
  • Deltagelse i forberedende retsmøder
  • Rådgivning om mulighederne for retshjælp og fri proces samt ansøgning herom
  • Bistand i forbindelse med gennemførelse af syn og skøn
  • Rådgivning og vejledning vedrørende gennemførelse af hovedforhandling og forklaringer for retten/voldgiftsnævnet
  • Gennemførelse af hovedforhandlinger ved by- og landsretten samt voldgiftsretten
  • Rådgivning vedrørende domme og kendelser, herunder i forbindelse med en eventuel anke eller kære

 

Morten Knoth Knudsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Morten.

Vores nyheds blog