Regler om hvidvask

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er derfor forpligtiget til at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger. Ved oprettelse af sager skal klienter fremsende billedidentifikation samt alle relevante oplysninger om klienten, herunder klientens fulde navn, adresse og CPR- eller CVR-nr.

Vores nyheds blog