Ansættelses- og arbejdsret

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS yder rådgivning og bistand inden for alle aspekter af ansættelses- og arbejdsretten. Vi rådgiver både store og små virksomheder, ligesom vi ofte repræsenterer lønmodtagere i forbindelse med kontraktforhandlinger og fratrædelser. I vores sagsbehandling inddrager vi ikke kun jura, men også forretningsmæssige aspekter, og vi foretager altid en vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt at føre en sag eller at søge en forligsmæssig løsning.

Vi tilbyder
blandt
andet
følgende
ydelser

  • Forhandling og udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter
  • Rådgivning vedrørende Funktionærloven
  • Rådgivning vedrørende Ferieloven
  • Rådgivning vedrørende fratrædelse af medarbejdere, herunder udarbejdelse af advarsler, opsigelse, fritstilling og bortvisning
  • Rådgivning vedrørende individuelle aflønningsformer, herunder bonusordninger og optionsordninger m.v.
  • Rådgivning vedrørende Ansættelsesklausulloven, herunder bistand i forbindelse med udarbejdelse af konkurrence- og kundeklausuler m.v.
  • Bistand i forbindelse med sager ved de almindelig domstole, faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet og Arbejdsretten

 

Ulrik Birk Gotfredsen har ekspertisen inden for dette område. Hvis du har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte Ulrik.

Ulrik Birk Gotfredsen

Ulrik Birk Gotfredsen

Direkte telefon:+45 81 72 81 80

Mail: ubg@advokatknoth.dk

Primære arbejdsområder:

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores nyheds blog