Forældrekøb i studiebyerne

Nøgler

Forældrekøb i studiebyerne.

Så er startskuddet gået for de nye studerende i den årlige jagt på boliger rundt i Danmark. Der er rift om lejeboligerne i de indre dele af studiebyerne. Udsigten til et pendlerliv er for mange unge ikke førsteprioritet i en tilværelse, hvor der er rigelig af udgifter til bøger, transport, forsikringer og ikke mindst til den studerendes kaffe og til et par øl i fredagsbaren.

Mange forældre går derfor med tanken om at give deres unge mennesker en lettere start på studielivet. Der er en del juridiske og økonomiske forhold, som forældrene skal og bør overveje, hvis de påtænker at gennemføre et såkaldt “forældrekøb”.

 

Andels- eller ejerlejlighed

Forældrene skal blandt andet tage stilling til, om boligen skal være en andelslejlighed eller en ejerlejlighed. Der er flere væsentlige forskelle mellem de 2 typer af bolig, og man skal særligt være opmærksom på, at udlejning af en ejerlejlighed, i skattemæssig sammenhæng, betragtes som erhverv. Dette indebærer blandt andet, at man som ejer har mulighed for skattemæssigt at opnå fradrag for udgifter forbundet med udlejningen herunder ejendomsskatter, vedligeholdelse og forsikring m.v.

Nyere praksis indebærer, at udlejning af andelslejligheder ikke betragtes som erhverv i skattemæssig henseende. Konsekvensen heraf er, at ejeren derfor ikke kan fratrække de anførte udgifter.

 

Selve købet af lejligheden

Når man som forældre har kigget lidt rundt på de forskellige lejligheder, og der tages kontakt til en ejendomsmægler, så er det vigtigt at få afklaret, om lejligheden må udlejes. Der kan være forhindringer i form af vedtægter og/eller gamle servitutter m.v., og man ønsker selvsagt ikke at stå i en situation, hvor det er usikkert, om boligen rent faktisk må lejes ud til den stakkels studerende.

 

Fastsættelse af husleje

Umiddelbart vil forældrene gerne fastsætte en husleje, som er passende for det unge menneske. Der kan dog være udfordringer ved en husleje, som er under markedslejen for området. Differencen mellem den aftalte (lave) husleje og markedslejen vil blive betragte som en gave fra forældrene til det unge menneske. Dette kan i sidste ende betyde, at der skal betales gaveafgift, såfremt differencen er væsentlig. Ofte vælger forældrene ikke at udarbejde en lejekontrakt, men dette er meget uhensigtsmæssigt. For at kunne få boligstøtte skal der være udarbejdet en lejekontrakt mellem parterne.

 

Lejekontrakter og fremleje

Der kan opstå en situation, hvor det unge menneske vil have en ven eller veninde boende. Lejeloven indebærer en række ufravigelig krav – som skal beskytte lejere – og forældrene bliver derfor begrænset på en lang række punkter, hvis der indgås en aftale direkte mellem forældrene og vennen/veninden. Det vil ofte være mere fordelagtigt, såfremt der indgås en aftale om fremleje mellem de unge mennesker. I en sådan situation skal der uddarbejdes en fremlejekontrakt.

 

Salg af boligen

Der vil ofte komme et tidspunkt, hvor det bliver aktuelt at sælge lejligheden. Idet lejligheden ikke har tjent til bolig for forældrene, skal de beskattes af den avance, de opnår i forbindelse med salget. Hvis man planlægger salget noget tid i forvejen, vil det imidlertid ofte være muligt at begrænse den skat, som skal betales, når ejendommen sælges. I mange situationer vil det være muligt at sælge lejligheden til barnet til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Hvis lejligheden herefter tjener til bolig for barnet, vil barnet kunne videresælge ejendommen til tredjemand, uden at barnet skal betale skat af den avance, som barnet opnår i forbindelse med salget.

Ovenstående giver et indblik i en række af de forhold, man som forældre skal være opmærksom på, når man overvejer et forældrekøb. Hos Advokatfirmaet Morten Knoth er vi eksperter i alle former for handel med fast ejendom, og vi står selvfølgelig til rådighed for en uddybende snak om forældrekøb.

 

De venligste hilsner

 

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Legale trainee