Fodfejl kan koste udlejer dyrt

Design uden navn

Fodfejl kan koste udlejer dyrt

Den 1. juli 2015 kom der en ny lejelov, og loven stiller nye og strengere krav til udlejere. Selvom det er et par år siden, at loven trådte i kraft, volder den stadig store problemer for nogle udlejere. Mange udlejere har allerede oplevet, hvordan små fodfejl er blevet en dyr fornøjelse. Flere af de nye regler gælder nemlig også for lejeforhold, der blev indgået før lovens ikrafttræden. Udlejere – der udlejer mere end ét lejemål – skal nu iagttage en række regler i forbindelse med lejers indflytning og fraflytning for at kunne fremsætte krav om istandsættelse ved lejers fraflytning.

 

Lejers indflytning
Blandt andet skal udlejer ved lejeaftaler, der er indgået efter lovens ikrafttræden, indkalde til og afholde et indflytningssyn for lejer. Under indflytningssynet skal udlejer udarbejde en indflytningsrapport, som lejer skal kvittere for, ligesom lejer skal have en kopi af rapporten. Der er ikke nogen formkrav til indkaldelsen, men det kan være en god idé at indkalde lejer via lejekontraktens § 11, således at indkaldelsen kan dokumenteres.

 

Lejers fraflytning
Uanset hvornår lejekontrakten er indgået, skal udlejer afholde et fraflytningssyn, når lejer flytter. Fraflytningssynet skal holdes senest 2 uger efter, at udlejer er bekendt med, at lejer er flyttet, og udlejer er derudover forpligtet til at indkalde lejer skriftligt med minimum en uges varsel.

 

Fraflytningssyn
Under fraflytningssynet skal udlejer udarbejde en fraflytningsrapport, som lejer skal have en kopi af, og det kan derfor være smart at anvende en fraflytningsrapport med gennemslagspapir. Hvis lejer ikke deltager i fraflytningssynet eller ikke vil kvittere for fraflytningsrapporten, skal udlejer inden to uger efter fraflytningssynet sende en kopi af rapporten til lejer. Såfremt lejer ikke har oplyst sin nye adresse til udlejer (hvilket lejer ellers er forpligtet til), kan fristen for at sende fraflytningsrapporten udskydes.

Hvis udlejer ikke overholder formalia vedrørende udarbejdelse af rapporter, vil udlejer miste sit krav på at få istandsat lejemålet ved lejers fraflytning.

 

Råd og vejledning
Ovenstående giver et lille indblik i, hvordan udlejers små forglemmelser kan komme til at koste dyrt i sidste ende.

Såfremt du ønsker yderligere rådgivning angående den nye lejelov eller andre problemstillinger vedrørende udlejning af fast ejendom, er du velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Morten Knoth – vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål.  Du kan finde yderligere information om udlejning af fast ejendom under specialet lejeret.

 

De venligste hilsner

Dorte Skovhøj Bächler
Advokatfuldmægtig