Advokatfirmaet Morten Knoth søger en legal trainee

Vores nuværende legal trainee bliver færdig til sommer, og vi søger derfor 1-2 ny(e) legal trainee(s), der kan tiltræde hurtigst muligt. Vi er et ungt advokatkontor beliggende i Odense C, der tilstræber et højt fagligt niveau samtidig med en uformel omgangstone.

Vi søger en dygtig og ambitiøs jurastuderende med interesse for erhvervsret. Det er ikke et krav, at du har relevant erhvervserfaring, og vi opfordrer alle interesserede studerende til at ansøge, herunder navnlig studerende på 2. og 4. semester.

Med tiden vil du komme til at arbejde med en lang række forskellige erhvervsjuridiske discipliner, og det forventes derfor, at du er i stand til hurtigt at lære nye retsområder. Du skal desuden være ansvarsbevidst, engageret og bidrage med et godt humør.

Som legal trainee vil du indgå i det daglige arbejde, hvor du vil få opgaver fra advokatfirmaets jurister og sekretærer. Det drejer sig om opgaver vedrørende fast ejendom, entre-priserets, selskabsret, inkasso, civilproces og andre juridiske områder hovedsagligt inden for erhvervsretten. Arbejdet vil typisk bestå af juridisk informationssøgning, udarbejdelse af juridiske notater, materialesamlinger, ekstrakter samt udarbejdelse og fremsendelse af skrivelser i inkassosager.
Der vil naturligvis blive taget hensyn til, at du endnu ikke er færdiguddannet jurist, og du vil løbende blive oplært i de forskellige arbejdsopgaver. På lidt længere sigt vil du blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af stævninger, udarbejdelse af juridiske artikler til vores hjemmeside samt selvstændig sagsbehandling vedrørende fast ejendom og inkasso-sager.

Arbejdstiden vil i udgangspunktet være en til to dage om ugen, og vi tager naturligvis hensyn til eksamensperioder. Arbejdstiderne vil blive tilrettelagt under hensyn til din undervisning. Vi er meget bevidste om, at du skal kunne passe dit studie. Starttidspunktet og løn er efter aftale.

Vil du vide mere om os, kan du læse mere på www.advokater-odense.dk.

Du kan fremsende din ansøgning, CV, og udskrift af karakterer samt eventuelle anbefalinger til martha@advokatknoth.dk. Vi afholder løbende samtaler, og ser derfor frem til at modtage din ansøgning. Ansøgninger skal for at komme i betragtning være sendt inden den 5. april 2022.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Martha Knoth Knudsen på telefon 20 22 80 81.

I henhold til Persondataforordningen bedes du ikke om at oplyse personnummer i ansøg-ningen, men blot navn, telefonnummer og e-mail. Der henvises i øvrigt til vores personda-tapolitik på www.advokater-odense.dk.