Lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til selskabskapital for anpartsselskaber fremsat den 28. februar 2019 af erhvervsminister Rasmus Jarlov (K)

startup

Erhvervsministeren Rasmus Jarlov (K) fremsatte et lovforslag (L 190) om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og en nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers (ApS) selskabskapital den 28. februar 2019. Lovforslaget er planlagt til behandling fra den 19. marts til den 4. april 2019.

 

Formålet med afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af krav til selskabskapital for anpartsselskaber.

Den særlige selskabsform for iværksættere blev indført den 1. januar 2014 med henblik på at styrke iværksætterlysten i Danmark. Erhvervsministeriet offentliggjorde en rapport den 17. september 2018, som viste, at iværksætterselskaber oftere blev misbrugt og opløst som følge af konkurs og tvangsopløsning end andre selskabsformer. Derfor vil regeringen sammen med Dansk Folkeparti afskaffe iværksætterselskaber og samtidig nedsætte krav til selskabskapital for et anpartsselskab fra DKK 50.000 til DKK 40.000. Det skal bemærkes, at der ikke er en forventet ikrafttrædelsesdato for loven, hvis lovforslaget bliver vedtaget, men erhvervsministeren Rasmus Jarlov (K) ytrede et ønske om en hurtig ikrafttræden.

 

Konsekvenser for nuværende iværksætterselskaber

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, skal generalforsamlingen i et iværksætterselskab inden for en frist på 2 år efter lovens ikrafttræden omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab, hvor selskabskapitalen skal være minimum DKK 40.000. I forbindelse med omregistreringen skal der foreligge en vurderingsberetning, som erklærer, at selskabets selskabskapital opfylder minimumskravet på DKK 40.000. Retsvirkningen af manglende omregistrering inden for fristen på to år er i første omgang, at Erhvervsstyrelsen fremsætter en frist til opfyldelse af omregistrering. Hvis selskabet ikke imødekommer denne frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at opløse selskabet.

Hvis du, som ejer af et iværksætterselskab, har spørgsmål til omregistrering og kravene til vurderingsberetning eller ønsker hjælp til dette, er du velkommen til at kontakte os på telefon 20 22 80 81 eller på mail@advokatknoth.dk

 

Venlig hilsen

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Legale Trainee