Den nye ferielov – overgangsperioden mellem den gamle ferielov med forskudt ferie og den nye ferielov med samtidighedsferie

 

 

 

 

Ferieloven

Inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, er der i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 en overgangsordning fra den nuværende ferielov med forskudt ferie til den nye ferielov med samtidighedsferie. Det er af betydning for nuværende lønmodtageres optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, samt nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet i denne periode.

Reglerne før overgangsordningen

Hidtil har der i Danmark være forskudt ferie. Det betyder, at lønmodtagere optjente ferie i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december (25 feriedage pr. år), men optjent ferie først kunne afholdes i de efterfølgende kalenderår fra den 1. maj i det først efterfølgende kalenderår til den 30. april i det andet efterfølgende kalenderår. Det ville betyde, at hvis du havde optjent ferie i 2015, kunne du først afholde ferie fra den 1. maj 2016 og frem til den 30. april 2017. Der kunne dermed gå op til 16 måneder fra optjening af ferie, til ferien kunne afholdes.

Overgangsordningen

Inden den nye ferieordning træder i kraft den 1. september 2020, er der en overgangsordning fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Overgangsordningens formål er sikre en smidig overgang mellem den daværende ferielov og den nye ferielov og dermed:

  • Reducerer likviditetstab, som arbejdsgiveren vil opleve ved indførelse af samtidighedsferie.
  • Samtlige lønmodtagere overgår til samtidighedsferie på samme tid.
  • Arbejdsgiverne skal kun administrere én ferieordning efterfølgende.
  • En passende periode til at lade arbejdsmarkedets parter få mulighed for at tilpasse overenskomsterne.

Uden overgangsordningen ville det påvirke både samfundsøkonomien og arbejdsgiverne væsentligt, idet lønmodtageren ved indførelse af samtidighedsferie (optjening og afholdelse i samme kalenderår) ville kunne afholde og få udbetalt ferie for op til ti uger på ét år. Derfor indføres overgangsordningen, hvor ferie optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefryses” og ikke kan udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det skal dog bemærkes, at lønmodtageren kan afholde den ferie, de har optjent med den nuværende ferieordning, dvs. med optjente feriedage svarende til 16,7 feriedage fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 i perioden fra den 1. maj 2019 til den 31. september 2020.

Hvis de 16,7 dage ikke afholdes vil de blive overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og kan afholdes efter de nye regler. Det skal dog bemærkes, at lønmodtageren kan anmode, om at få ferie udover 20 dage udbetalt.

Indefrosne midler

De ”indefrosne” midler skal indbetales til en nyoprettet fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, der vil forvalte og administrere de ”indefrosne” midler. Disse midler vil blive udbetalt til lønmodtageren, når pågældende, når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Ny på arbejdsmarkedet i overgangsperioden

Lønmodtagere, som ansættes i overgangsperioden vil være i en periode, hvor de ”kun” optjener feriemidler til indefrysning og samtidig ikke har optjent meget ferie til afholdelse i 2020. Overgangsordningen giver derfor mulighed for at lønmodtageren kan afholde op til 8,3 feriedage for ”indefrosne midler” i perioden den 1. maj til den 30. september 2020. Dette gælder kun for lønmodtagere med optjening af feriedage til indefrysning fra den 1. september til den 31. december 2019, med krav om en mindre optjening af 8,3 feriedage til afholdelse i perioden den 1. maj til den 30. september 2020.

Den nye ferielov med samtidighedsferie

Med den nye ferieordning gældende fra den 1. september 2020 ændres forskudt ferie til samtidighedsferie. Det vil sige, at lønmodtagere optjener og afvikler sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder. Det ville betyde, at den ferie som du optjener fra den 1. september 2020 allerede kan afholdes i samme periode på 12 måneder. Lønmodtageren har ligeledes en mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 måneder, så der er 16 måneder til at afholde ferie i.

Det vil sige, at man som arbejdsgiver og lønmodtager skal være opmærksom på overgangsordningen og den nye ferieordning med samtidighedsferie.

Hvis du, som arbejdsgiver eller lønmodtager har spørgsmål vedrørende optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden eller efter samtidighedsferie, er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon 20 22 80 81 eller på mail@advokatknoth.dk.

 

Venlig hilsen

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Legale Trainee