Straffesager

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS bistår i forbindelse med straffesager, og vi repræsenterer alle typer af klienter inden for strafferetsplejen. Vi kan også bistå i forbindelse med sager vedrørende særlovgivning, herunder sager vedrørende trafik/færdsel, miljøret samt skatte- og afgiftslovgivning m.v. Vi vil kunne rådgive dig omkring dine rettigheder før, under og efter en straffesag. Vi er med i hele sagens gang, fra afhøringen hos politiet og til forsvaret i retten. Vi bestræber os altid på at opnå det bedst mulige resultat, og vi kan sikre, at der sker en retfærdig behandling af din sag.

Du har ret til en forsvarsadvokat, hvis du er mistænkt, sigtet, tiltalt, anholdt eller varetægtsfængslet, og du vælger selv din egen forsvarer. Vi vil anbefale, at du kontakter os  tidligt i forløbet, således at vi kan planlægge dit forsvar og yde den bedst mulige rådgivning. Alle henvendelser bliver selvsagt behandlet fortroligt.

Du er velkommen til at kontakte Ulrik Birk Godfredsen på telefon +45 81 72 81 80 for en uforpligtende drøftelse vedrørende din sag. Ulrik kan også kontaktes på ubg@advokatknoth.dk.

Det skal nævnes, at Ulrik har arbejdet 2,5 år for anklagemyndigheden, og at han igennem sin ansættelse har erhvervet betydelige kompetencer vedrørende straffeprocessen.

 

Vores nyheds blog